De vorbă cu Ramona Marian, manager JobDirect: Ce este important să știm despre procesul de consiliere și orientare în carieră?

Ramona Marian s-a alăturat echipei ADV România în urmă cu 15 ani, în anul 2007, în calitate de psiholog. Anterior, timp de 2 ani a activat ca voluntar în cadrul organizaţiei.
Începând din anul 2018, Ramona coordonează întreprinderea socială JobDirect – agenţie de asistență și plasare la locul de muncă adresată persoanelor cu dizabilități şi din grupuri vulnerabile, dezvoltată de ADV România în anul 2016. De asemenea, susţine cursuri, workshop-uri şi activităţi de informare şi prevenire pe teme variate din domeniul economiei sociale, incluziunii sociale şi din domenii conexe.
Ramona a absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, în anul 2007. Ulterior, a urmat Masterul „Formarea, evaluarea şi consilierea psihologică a personalului”, în cadrul aceleiaşi facultăţi, iar în perioada iunie – iulie 2013, Programul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiinţelor social-politice, în cadrul Facultăţii de Filosofie, UAIC din Iaşi. De asemenea, ea a urmat un program de formare în terapie cognitivă şi comportamentală, iar în prezent este psihoterapeut în etapa de supervizare.
Am stat de vorbă cu Ramona despre procesul de consiliere și orientarea în carieră: în ce constă mai exact procesul de consiliere și orientare în carieră, care sunt activitățile principale, ce beneficii îți poate aduce, dar și care sunt cele mai frecvente mituri despre consilierea în carieră.


Are sens să vorbim despre carieră în termeni de „alegere”?

Munca ocupă un loc central în vieţile noastre, reprezentând o modalitate de îndeplinire a nevoilor, o formă de construcţie a identităţii personale şi de exprimare a sinelui, o modalitate de contribuţie socială şi de manifestare a apartenenţei la grup, un răspuns existenţial, un mecanism de sprijin pentru sănătatea mintală. Oamenii lucrează din mai multe motive: pentru a câștiga un venit, pentru a–şi onora îndatoririle faţă de familie şi comunitate, pentru a creşte şi pentru a se dezvolta, pentru a-şi structura viaţa… Pentru a da sens vieții.  

Având în vedere aceste lucruri, alegerea locului de muncă este o decizie extrem de importantă şi deloc simplă,  iar consilierea în carieră poate fi una dintre cele mai eficiente soluţii pentru a facilita adoptarea unei decizii legate de carieră, astfel încât să avem garanţia succesului profesional şi, implicit, a unei vieţi împlinite.

Este adevărat că alegerea carierei poate fi limitată de constrângeri sociale, financiare, educaţionale, ocupaţionale, culturale, familiale. Chiar şi atunci când au condiţii favorabile, oamenii nu sunt absolut liberi să-şi aleagă calea profesională, mai ales dacă ne gândim că, de multe ori, nu oamenii selecteză ocupaţii, ci ei sunt selectaţi pentru anumite ocupaţii. Dar conştientizând aceste lucruri, specialiştii care lucrează în domeniu îşi pot adapta mai bine intervenţia şi pot include în activitatea lor strategii de sprijin care să reducă aceste limitări (de exemplu, strategii legate de modul în care pot fi de ajutor pentru persoanele care au mai puţine resurse socio-economice).

Ce este consilierea și orientarea în carieră?

Răspunsul la această întrebare porneşte de la o diferenţiere de termeni. Orientarea în carieră este un concept umbrelă care acoperă o gamă largă de activităţi de consiliere, evaluare, informare, educaţie, care pot fi grupate în două categorii: consiliere în carieră şi educaţie pentru carieră.

Consilierea în carieră vizează sprijinirea unei persoane sau a unui grup de persoane pentru rezolvarea unor probleme specifice de carieră (indecizie, anxietate, insatisfacţie) şi/sau pentru adoptarea unei decizii privind cariera, prin:

• analizarea aspiraţiilor profesionale şi a perspectivelor privind continuarea traseului educațional sau profesional;
• furnizarea unor informaţii generale privind oferta educaţională, oferta de formare profesională, piaţa muncii, iniţierea unei afaceri;
• identificarea dificultăţilor cu care se confruntă persoana care solicită sprijin în carieră, dar şi a resurselor pe care le are pentru depăşirea acestora;
evaluarea aptitudinilor cognitive şi non-cognitive, a intereselor profesionale şi a personalităţii, în vederea conturării unui profil psihologic al persoanei, în scopul orientării în carieră sau al potrivirii persoană – post;
• sprijin în stabilirea unor obiective privind cariera şi în realizarea, implementarea şi revizuirea planului de carieră;
• consiliere individuală şi de grup pe teme legate de carieră (marketing personal, strategii de identificare programe educaţionale sau locuri de muncă, gestionarea unor situaţii dificile, mecanisme de coping în faţa stresului, gestionarea anxietăţii etc.);
• crearea cadrului şi oportunităţilor pentru exersarea unor abilităţi (pregătire pentru interviul cu reprezentanţii unei instituţii de învăţământ sau ai angajatorilor, după caz, tehnici de negociere, comunicare asertivă ş.a.);
• intervenţie în situaţii de „criză educaţională sau profesională” (eşec la admiterea într-o instituţie de învăţământ, eşec în accesarea unei burse sau a unui program de internship, pierderea locului de muncă, performanţe academice şi profesionale slabe, apariţia unei afecţiuni ocupaţionale).

Educația pentru carieră reprezintă o intervenţie educaţională, realizată în general în şcoală, în direcţia transmiterii unor informaţii necesare tinerilor pentru stabilirea unui traseu educaţional şi profesional:

• informare cu privire la ofertele educaţionale şi ocupaţiile/profesiile existente;
• dezvoltarea unor atitudini legate de carieră prin intermediul unor evenimente care facilitează contactul cu viaţa profesională (vizite în diferite medii profesionale, interacţiune cu specialişti din domenii de activitate variate, participare la târguri educaţionale sau de job-uri);
• organizarea unor sesiuni demo de testare pentru identificarea abilităţilor şi a intereselor ocupaţionale.
• informare cu privire la beneficiile unui program de consiliere în carieră.

Consilierea în carieră este echivalentă cu activitatea de consiliere psihologică, coaching și mentorat?

Consilierea în carieră se diferenţiază de:

CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ, care este o intervenţie psihologică realizată în scopul autocunoaşterii şi dezvoltării personale şi/sau în scopul gestionării unor stări emoţionale, cognitive şi de comportament. Poate fi practicată doar de specialişti în domeniul psihologiei.

COACHING, care este o formă de asistenţă acordată elevilor, studenţilor, angajaţilor, pentru a-și îmbunătăți performanțele academice sau profesionale (pregătirea pentru un examen de admitere, pentru accesarea unui stagiu la o instituţie europeană, accesarea unui post de conducere). Poate fi practicat de specialişti dintr-o varietate de medii profesionale, cu o pregătire prealabilă.

MENTORAT, care se referă, în general, la practica facilitării integrării şi adaptării la mediul educaţional/profesional/antreprenorial ale unui novice, de către un alt elev/student/specialist cu experienţă şi expertiză în domeniul de activitate. Mentorul facilitează progresul în carieră al unei persoane. 

Ce este important să știm despre activitatea de consiliere în carieră?

Sunt câteva idei preconcepute legate de procesul de consiliere în carieră, pe care este important să le clarificăm:

Mitul nr. 1 Consilierea în carieră este un proces simplu, scurt și foarte bine structurat. Într-adevăr, unele persoane beneficiază de forme relativ scurte și structurate de consiliere în carieră, dar acest lucru depinde în mare măsură de natura obiectivelor lor, de dificultăţile pe care le prezintă, de atuurile pe care le au și de metodele pe care consilierii le folosesc. Atunci când clienţii se află în faţa unei decizii în carieră, pentru care s-au pregătit şi pentru adoptarea căreia au nevoie doar de validare şi de câteva informaţii, atunci lucrurile sunt mai simple. Însă, în realitate, consilierea în carieră este o intervenţie complexă, care se poate desfăşura pe o perioadă mai lungă de timp şi în care sunt implicate foarte multe variabile (grad ridicat de nehotărâre, stări afective negative asociate, situaţii relaţionale şi familiale care interferează şi altele).

Mitul nr. 2 – Consilierea în carieră se rezumă la o abordare de tipul „testează-te și o să-ţi spună ce ai de făcut”. Această abordare prezintă riscul ca evaluările să fie interpretate mecanic și clienții să fie orientaţi rapid pe un traseu educaţional sau profesional. Consilierea în carieră are această imagine echivalentă cu testarea în vederea orientării în carieră, însă, chiar dacă aceasta este o componentă esenţială din proces, pe care se fundamentează intervenţia, activitatea de consiliere nu se rezumă la testare. Instrumentele de evaluare oferă informații foarte utile despre caracteristicile personale (de ex., interese, valori, abilități), care, puse în legătură cu aspectele educaționale și profesionale, duc la opțiuni de carieră foarte consistente, dar care, ulterior, trebuie analizate, planificate, pre-testate, dacă este posibil.

Mitul nr. 3 – Efectele consilierii în carieră nu sunt la fel de impresionante sau semnificative ca și cele ale consilierii psihologice. Având în vedere faptul că munca joacă un rol central în vieţile multor oameni, cu un impact psihologic semnificativ în toate dimensiunile vieții, este clar că rolul consilierii în carieră este unul foarte important. De altfel, unele studii arată că efectele consilierii privind alegerea carierei rivalizează şi, în unele cazuri, depășesc efectele pozitive ale consilierii psihologice.

Noi te putem ajuta cu detalii suplimentare și suntem abilitați să te susținem! Dă-ne un telefon (0757.110.246) sau scrie-ne un e-mail – suntem aici pentru tine!

This will close in 0 seconds