Te așteptăm la cursul Manager de Proiect PMP!

Costurile de formare sunt acoperite de catre organizator. Acest program de formare ca mananger de proiect:

  • vă va oferi o imagine practică asupra conceptului de management de proiect la nivel naţional și internațional;
  • vă va oferi ocazia să vă dezvoltați aptitudinile analitice și decizionale, în vederea conducerii eficiente a proiectelor;
  • vă va ajuta să vă îmbunătățiți modalitățile practice de lucru în echipă.

Cursul este unul practic prin excelență, participanții având posibilitatea de a aplica imediat noțiunile teoretice în exerciții și aplicații practice, în scopul asimilării informațiilor obținute și identificării celor mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta în acest domeniu de activitate.

Certificarea PMP (Project Management Professional) validează expertiza şi competenţele managerilor de proiect din întreaga lume, garantând gestionarea cu succes a proiectelor de orice tip, derulate în cadrul companiilor, şi accesul la elita managerilor de proiect.

Competenţe dobândite: 

Prin participarea la acest curs, managerii şi antreprenorii, vor avea posibilitatea să se specializeze în management profesional de proiect în context PMI, dobândind cunoştintele şi competenţele necesare în acest sens. De asemenea, după finalizarea cursului, participanţii vor avea cunoştinţele necesare pentru a susţine examenul PMI.

Perioada de derulare:  9 – 11 noiembrie 2018, 16 – 17 noiembrie 2018

Număr de ore: 45 ore

Loc de desfăşurare: Hotel Majestic, Iasi, Romania

Tip de certificat obţinut: emis de S.C. Pro Management S.R.L.

Formatori: Ruxandra Dana Alexandra ENACHE, Trainer și consultant în managementul organizațional

Noutati