Prin intermediul agenţiei venim în sprijinul companiilor care au peste 50 de angajaţi din Regiunea Nord-Est şi care, conform prevederilor Legii 448/2006 şi a OUG 60/2017, au obligativitatea de a avea angajate 4% persoane cu dizabilităţi, cu un pachet de servicii de furnizare de servicii de recrutare, plasare şi asistenţă la locul de muncă, pentru angajare persoane cu dizabilităţi în cadrul companiei:

Suplimentar, putem oferi servicii de securitate și sănătate în muncă, în acord cu particularităţile persoanelor cu dizabilităţi ce urmează să fie angajate în cadrul companiei:

 • Elaborare și actualizare sistem de securitate și sănătate ocupațională, documente necesare pe linie SSM (decizii, grafice, teme de instruire) în concordanță cu activitățile desfășurate, pentru locurile de muncă și mijloacele de producție utilizate.
 • Identificare factori de risc generatori de accidente de muncă și/sau îmbolnăviri profesionale, evaluare riscuri, elaborare plan de prevenire și protecție pentru posturile de lucru deținute în organigramă.
 • Elaborare și actualizare sistem de prevenire și stingere incendii/situații de urgență, documente necesare instructajelor (decizii, tematici, instrucțiuni, grafice de instruire), exercițiilor de simulare în caz de incendiu și/sau calamități naturale, planurilor de evacuare, planurilor de intervenție.
 • Reprezentare în relațiile cu autoritățile competente, pe linie de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență.
 • Serviciile pot fi accesate în baza unui abonament lunar sau punctual  sau în funcție de necesități.

 

AVANTAJE ANGAJARE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI:

 • costurile companiei cu angajarea unei persoane cu dizabilități vor fi mai mult mai mici având în vedere că nu veţi mai plăti taxa pe dizabilitate şi că veţi putea beneficia de anumite subvenţii, conform Legii Nr. 76/2002;
 • oferiți un loc de muncă și șanse reale de integrare profesională și socială persoanelor cu dizabilități;
 • aveți siguranța că alegeți persoana potrivită domeniului de activitate în care activați iar procesul de adaptare la locul de muncă al acesteia este asistat de către specialiști cu experiență de peste 10 ani în domeniul dizabilității (psihologi, asistenți sociali, specialiști în resurse umane);
 • veți evita costurile suplimentare cu plata unui specialist în resurse umane în cadrul companiei dvs. care să se ocupe de recrutarea persoanelor cu dizabilități.

 

BENEFICII ANGAJARE PERSOANE CU DIZABILITĂŢI:

 • subvenţii din partea statului, potrivit Legii Nr. 76/2002, actualizată, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (pentru fiecare persoană cu dizabilitate angajată, compania primește pe o perioadă de 12 luni, o sumă în cuantum de 2250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni);
 • deducerea la calculul profitului impozabil a sumelor aferente adaptării locurilor de muncă protejate şi achiziţionării utilajelor şi echipamentelor utilizate în procesul de producţie de către persoana cu dizabilitate;
 • deducerea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu dizabilitate de la domiciliu la locul de muncă;
 • deducerea cheltuielilor specifice de pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în muncă a persoanelor cu dizabilități.

Dacă esti angajator și ai nevoie de suport suplimentar în recrutarea și angajarea de persoane cu dizabilităţi, solicită o ofertă de preț la telefon  0757.110.246 e-mail: ramona.marian[@]alaturidevoi.ro sau la sediul ADV Iași din str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com Miroslava.