Recomandat

ADV România

Adaugă o recenzie
  • Social Links:

Prezentare generală

  • Domenii de activitate Resurse umane/Psihologie/Asistență socială
  • Posturi publicate 3
  • Vizualizări 1403
  • Fondată din 2002

Detalii firmă

Fundația „Alături de Voi” România (ADV) este o organizație neguvernamentală de tip întreprindere socială de inserție, înființată în februarie 2002 de către Holt International Children’s Service USA, a cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile. ADV România are sediul național în Iași și este înregistrată ca fundație românească, este independentă față de autoritățile statului, nu-și condiționează sprijinul și acțiunile de apartenențe la anumite ideologii, doctrine sau religii.

ADV România, a înființat în timp 3 afaceri sociale, fiind declarată Antreprenorul Social al Anului 2016 în cadrul competiției mondiale EY Entrepreneur Of The Year:

UtilDeco a fost înființată în 2008 și a creat în timp peste 100 de locuri de muncă, din care minim 40% pentru persoane cu dizabilități. Oferă servicii de arhivare și depozitare documente / producție echipamente de protecție / magazin online. 

JobDirect a fost înființată în mai 2016 ca Agenție de Plasare și Asistență la Locul de Muncă. Oferă servicii de evaluare, testare, consiliere, formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii, respectiv jobcoaching pentru persoane cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile.

WISE.travel a fost înființată în august 2016, inițial sub numele UtilDeco Travel, iar din iunie 2018 a fost reautorizată ca tour operator în domeniul turismului sub brand-ul WISE.travel. Oferă servicii travel și organizări de evenimente, iar 50% din profit este donat către ONG-uri și Întreprinderi Sociale.

ADV România reinvestește integral profitul în activitățile non-profit ale fundației, în special în susținerea a două centre de zi pentru copii și tineri cu dizabilități din grupuri dezavantajate social, promovate sub brand-ul Clubul Tinerilor. 

ADV România a derulat timp de 17 ani peste 78 de proiecte/programe, cu finanțarea unor organisme internaționale, autorități locale și din fonduri proprii. Programele fundației derulate la nivel local, regional și național, cât și la nivel transfrontalier/transnațional, sunt în domeniul serviciilor sociale și al economiei sociale, fiind dezvoltate în timp, servicii inovative orientate spre incluziunea și ocuparea grupurilor vulnerabile, în special tineri. În paralel, a fost dezvoltată și componenta de lobby șiadvocacy pentru sectorul ONG, promovarea și apărarea drepturilor beneficiarilor direcți – persoanele din grupuri vulnerabile și o componentă de asistență pentru dezvoltare – acordată ONG-urilor din R. Moldova, Ucraina și Nigeria.

ADV România este inițiatorul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, înființată în august 2014, având în prezent un număr de 35 de membri, ONG-uri autorizate ca furnizori de servicii sociale din Regiunea Nord Est. Președinția primului mandat a fost deținută de către ADV România.

ADV România, începând cu iulie 2015,  este membră în Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2015-2020 – ADR Nord Est, și din aprilie 2016, membră a Coaliției Naționale de Combatere a Sărăciei.

ADV România este acreditată ANC pentru: Antreprenor în economia socială, Manager de întreprindere socială, Manager proiect, Arhivar, Arhivist, Formator, Legător manual, Inspector Resurse Umane.

ADV România este certificată ISO 9001- management al calității, ISO 14001 – management de mediu, SR OHSAS – standard privind sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale și SR ISO/CEI 27001 – sistem de management al securității informației.

ADV România investește în comunitate fiind unul din promotorii conceptului de economie socială și a Legii Economiei Sociale, adoptată în iulie 2015. Pentru dezvoltarea sectorului, organizează periodic cursuri de formare de antreprenor și manager în economie socială, vizite de studiu, târguri naționale și asigură consultanță și coaching pentru dezvoltare de întreprinderi sociale.

Adaugă o recenzie

  • Evaluare generală 0